งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา - ศาสนพิธี - ธรรมะออนไลน์ ข่าว สาระ เรื่องราว แหล่งซื้อขายสินค้า ลงประกาศฟรี งานราชการ สมัครสอบราชการ


งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา
  •   
  • 0 ตอบ
  • 28 อ่าน
« 22 สิงหาคม, 2564, 08:54:23 pm »
งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันจัดงาน : วันขึ้น ๑๒ คํ่า ถึง วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๒ ของทุกปี


     พระพุทธโสธร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “หลวงพ่อโสธร ประดิษฐานอยู่หน้าพระประธานในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พระพุทธโสธรนั้นถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง มีประชาชนมาสักการบูชากันเป็นประจำตลอดทั้งปี


งานนมัสการหลวงพ่อโสธรได้จัดสืบต่อกันมานานกว่า ๑๐๐ ปี และจะจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น ๑๒ คํ่า ถึง วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๒ ของทุกปี จะมีประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร ทั้งทางบกและทางนํ้า


ที่มา : เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย ๒๕๖๔, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม