พักผ่อน เที่ยววังเวียง 3 วัน2คืน - โปรโมท ลงโฆษณาฟรีอื่นๆ - ลงโฆษณา โปรโมทฟรี ลงประกาศฟรี

พักผ่อน เที่ยววังเวียง 3 วัน2คืน
โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2021, 12:38:23 am » 3524 อ่าน
โปรแกรมทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 3วัน2คืน จะนำท่านเที่ยว เมืองวังเวียง ที่ได้รับสมญานาม ว่า กุ้ยหลินเมืองลาว ล่องเรือเขื่อนน้ำงืม เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์วังเวียง

ล่องเรือเขื่อนไฟฟ้าน้ำงืม พร้อม รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
กุ้ยหลินเมืองลาว วังวียง แม่น้ำซอง
กิจกรรมอิสระ อาทิเช่น พายเรือคายัค บลูลากูน ถ้ำน้ำ ถ้ำช้าง
สะพานสีส้ม ถ้ำจัง 
พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว 
ช๊อปปิ้ง ร้านเครื่องเงิน และ Duty Free
ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน ปี 2563

วันที่ 1:  หนองคาย –ล่องเรือเขื่อนน้ำงืม-วังเวียง
07.00 น. รับคณะที่สนามบินอุดรหรือหนองคาย นำท่านเข้าสู่ด่านพรมแดนมิตรภาพไทยลาว
09.30 น. ออกจากเมืองเวียงจันทน์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เขื่อนไฟฟ้าน้ำงืม ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก นครหลวงเวียงจันทน์ ประมาณ 90 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 มีลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ กักเก็บน้ำในลำน้ำงึมเอาไว้ เขื่อนน้ำงึมแห่งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากพอสำหรับใช้ในนครเวียงจันทน์ และยังมีเหลือพอส่งออกมาขายทางฝั่งไทย
 12.00 น. เดินทางถึงเขื่อนน้ำงึม ล่องเรือชมเขื่อนน้ำงึม ชมความงามของธรรมชาติเหนือเขื่อน ซึ่งมีเกาะแก่งต่างๆสวยงาม ถ่ายรูปกันแบบจุใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 
14.00 น. หลังจากนั้น นำคณะมุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง ซึ่งตั้งอยู่ห่าง จากเขื่อนไฟฟ้าน้ำงืม ราว 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เมืองที่ได้รับสมยานามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว มีแม่น้ำซองไหลผ่าน กลางเมืองวังเวียง กับธรรมชาติที่สมบูรณ์ อยู่ที่นั่น  
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2 ) และพร้อมเข้าที่พัก ในเมือง วังเวียง

วันที่ 2: วังเวียง-ถ้ำจัง-กิจกรรมอิสระ-เวียงจันทน์
 
7.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3 )
08.00 น. นำท่าน เข้าเที่ยวชม ถ้ำจัง “กุ้ยหลินเมืองลาว”  ถ้ำที่สวยที่สุดของวังเวียงภายในเป็นโถงใหญ่ มีไฟประดับ ภายในบริเวณถ้ำจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นฉ่ำ หินงอกหินย้อยอันงดงาม 
09.00 น. ท่านใดสนใจ กิจกรรมอิสระ ที่วังเวียง สามารถเลือกได้ตามอัธยาศัย แนะนำ บลูลากูน,ถ้ำปูคำ,ล่องห่วงยาง,ล่องเรือหางยาวชมแม่น้ำซองที่วังเวียง,พายเรือคายัค,ถ้ำน้ำ,ถ้ำช้าง  (กิจกรรมนี้ เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ไม่อยู่ในแพคเกจทัวร์)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 4 )
14.00 น. เดินทางกลับสู่เวียงจันทน์ ระยะทาง 150 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
18.00 น. พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่ 5) เข้าพักที่ เวียงจันทน์ แวะเดินเล่นถ่ายรูปถนนคนเดิน ริมแม่น้ำโขง ของเวียงจันทน์ อิสระในการท่องราตรี

วันที่ 3: พระธาตุหลวง-ประตูชัย-หอพระแก้ว-หนองคาย
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
08.00 น. จาก นั้นมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ชม ประตูชัย ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และ นมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิปแบบล้านช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายจากนั้นนำทุกท่านเข้าชม หอพระแก้ว เข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลเดินทางต่อไปยัง วัดศรีเมือง สักการะเจ้าแม่ศรีเมือง
12.00 น. พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7 ) 
14.00 น. จากนั้นอำลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่ด่าน ตม.ลาว ให้เวลาคณะช๊อปปิ้งต่อที่ Duty Free
16.00 น. ส่งคณะด้วยความประทับใจ ที่สนามบินอุดรธานี หรือ หนองคาย 

รายการล่าสุด


   (โปรโมท ลงโฆษณาฟรีอื่นๆ)Comment #1. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2021, 01:19:22 am » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #2. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2021, 12:59:08 am » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #3. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2021, 12:26:36 am » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #4. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2021, 01:53:02 am » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #5. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2021, 09:19:46 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #6. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2021, 12:58:45 am » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #7. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2021, 01:01:50 am » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #8. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2021, 12:16:52 am » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #9. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2021, 01:37:45 am » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #10. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2021, 08:31:15 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #11. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2021, 10:10:14 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #12. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2021, 10:56:00 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #13. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2021, 08:16:42 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #14. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2021, 09:13:24 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #15. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2021, 09:16:05 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #16. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2021, 10:10:47 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #17. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2021, 07:16:16 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #18. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 08:34:09 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #19. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 06:28:43 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #20. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2021, 07:22:01 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #21. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2021, 05:37:58 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #22. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2021, 05:46:50 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #23. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: มีนาคม 01, 2021, 10:46:40 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #24. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: มีนาคม 02, 2021, 07:12:59 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #25. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: มีนาคม 03, 2021, 05:19:08 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #26. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: มีนาคม 04, 2021, 05:34:22 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #27. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: มีนาคม 05, 2021, 06:46:08 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #28. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: มีนาคม 06, 2021, 08:52:45 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง
Comment #29. โพสต์โดย : fairya»เมื่อ: มีนาคม 07, 2021, 07:06:56 pm » 3524 อ่าน
แนะนำที่เที่ยววังเวียง