9 กิจการอยู่ในช่วงขาลง หากจะคิดลงทุน คิดทบทวนให้ดีๆ

9 กิจการอยู่ในช่วงขาลง หากจะคิดลงทุน คิดทบทวนให้ดีๆ

หากวันนี้คุณนั้นกำลังมองหาธุรกิจที่อ ย ากจะลงทุน วันนี้เราก็มีบทความที่อ ย ากจะแนะนำคุณเกี่ยวกับ 9 กิจการอยู่ในช่วงขาลง หากจะคิดลงทุน คิดทบทวนให้ดีๆ ไปดูกันว่ามีธุรกิจ หรือกิจการอะไรบ้างที่จะต้องทบทวนให้ดีก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

หล า ยๆท่านที่ปีใหม่นี้คิดอย ากจะทำธุระกิจส่วนตัว อย ากจะลงทุนทำอะไรสักอ ย่ าง เพราะเบื่อ กับงานประจำ แต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนทำอะไรนั้นเราควรคิดให้ดี หาข้อมูลให้ดีเกี่ยวกับธุระกิจที่จะทำ เราเลยมี

9 ธุรกิจที่ควรคิดให้ดีก่อนนำเงินเก็บมาลงทุน หากเป็นหนึ่งในธุระกิจที่คุณกำลังคิดอยู่ ก็ขอให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจก่อนที่จะลงทุน หากจะมีคำแนะนำที่มีประโยชน์ที่สุดนาทีนี้ คงเป็นเรื่องของการลงทุน โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ที่มีเงินทุนและอ ย ากรู้ว่า

จะเอาเงินไปลงทุนอะไรดี การลงทุนทำธุ ร กิ จในยุคนี้ ต้องรู้จักเรื่องของเ ท ร น ด์หรือ กร ะแ ส ที่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงอ ย่ า งรวดเร็ว ย ากมากที่จะ บอ กได้ว่ามีอะไรที่มันคงและแน่นอน วันนี้เราเอาบ ท ค ว า ม การวิเคราะห์ธุรกิจที่หล า ยๆคนกำลังให้ความสนใจ จะน่าสนใจอ ย่ า งไร ต ามไปดูกัน

1 ร้านอาหาร

ร้านข้าวแกง ร้านก๋วยเตี๋ยว เป็นธุรกิจที่สามารถหากินได้เสมอ ไม่ว่าจะทำเองหรือซื้ อแฟรนไชน์มา แต่ด้วยสภาพเ ศ ร ษ ฐ กิ จแล ะไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ของคนไ ท ย ที่เริ่มประหยัดเงินด้วยการห่อข้าวมากินที่ทำงาน หรือ นิยมการทำอาหารทานเอง ก็ส่ งผลกระทบกับร้านอาหารได้เหมือนกัน โดยเฉพาะ

ร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่มีลูกค้าติดมาก หากเจอ กับต้นทุนสูงกว่ากำไรแล้ว ก็ไปไม่รอ ดเหมือนกัน การเริ่มต้นทำธุรกิจหรือ การประคองธุรกิจที่มีอยู่ให้อยู่รอ ดต่อไปได้ในยุคนี้

จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันยุคทันกระแสโลก จึงจะสามารถสร้างรายได้ ให้กลับคืน มาได้ รวมทั้งต้องพย าย ามที่จะประหยัดในสิ่งที่สามารถตัดทิ้งออ กไปได้ ก็จะทำให้เราสามารถทำธุรกิจของเราต่อไปได้

2 รีสอร์ท

เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้น มากในช่วงปีหลังๆมานี้ เพราะความนิยมในการท่องเที่ยวกำลังบูมมากในประเทศ แต่การทำธุรกิจนี้จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่สำคัญหล า ยอย่ าง เช่น ทำเล การเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว ระบบบริหาร บริการจากพนักงาน ความสะอาด และจุดเด่นจะต้องมีมากกว่าหรือ เท่ากับคู่แข่ง จึงจะสามารถอยู่รอ ดได้

3 ร้านบุฟเฟต์ช าบู

ช่วงก่อนธุรกิจร้านช าบู ร้านห มูกระทะไ ด้รับความนิยมอ ย่ างมาก แต่เมื่อเกิดโ ร ค ร ะ บ า ดรุ นแ รง การรวมตัวกันเพื่อทานอาหารบุฟเฟ่ต์ก็เริ่มจางลงไป บวกกับเ ศ ร ษ ฐ กิ จที่ฝืดเคืองทำให้ทุกคนต้องรัดเข็มขัด ลดค่าใช้จ่ายลง เมื่อร้านช าบูต้องแบกรับ รายจ่าย ค่าไฟ ค่าแรง ค่าแอร์ แต่ลูกค้าน้อยลง เรื่อยๆ ก็ทำให้พับกิจการกันไปหล า ยร้านทีเดียว

4 ร้านขา ยขน มหวาน

ร้านขน ม ร้านเบเกอรี่ ร้านไอศครีม เป็นธุรกิจที่มักจะเปิดตัวและปิดตัวลงอ ย่ า งรวดเร็ว อาจเป็นเพราะความนิยมในกระแสอาหารสุขภาพกำลังมาแรง อาหารจำพวกขน มหวานแม้จะทานอร่อย แต่ก็ไม่สามารถทานได้ทุกมื้อ หรือทุกวัน ทำให้รายได้ที่เข้าอาจจะไม่พอ กับค่าใช้จ่ายที่ต้องเ สี ยในธุรกิจนั้นๆ

5 ร้านกาแฟ

เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความสนใจอ ย่ า งมาก เพราะพฤติก ร ร มของคนยุคใหม่ ที่นิยมดื่มกาแฟกัน มากขึ้น นอ กจากนั้นยังมีเครื่องดื่มต่างๆและเบเกอรี่ให้บริการ โดยมีจุ ด ข า ยอยู่ที่การตกแต่งร้าน เพราะเราอยู่ในยุคของการถ่ า ย เ ซ ลฟี่ หากแต่งร้านสวยงามก็จะทำให้ลูกค้าพากัน มาถ่ายรูปเพื่ออัพลงโ ซ เ ชี ย ลธุ รกิจนี้ เมื่อนับรวมค่าใช้จ่ายภายในร้าน ทั้งค่าน้ำค่าไฟ ค่าเช่าที่ ค่าจ้างพนักงาน ออ กมาแล้วมักไม่คุ้มกับรายได้ หากร้านไหนตั้งอยู่ในทำเลไม่ดีลูกค้าไม่สม่ำเสมอ ก็อาจทำให้ต้ องปิดกิจการได้เหมือนกัน

6 ร้านขา ยของชำ

ร้านค้ามากมายที่ต้องปิดตัวลง เพราะมีร้านสะดวกซื้ อ 24 ชั่ วโมงมาเปิดใกล้ๆ มีแอร์และมีของครบถ้วน แม้จะร า ค าแพงกว่าบ้างแต่ลูกค้าจำนวน มาก ก็เลือ กที่จะเข้าร้านสะดวกซื้ อมากกว่า ถ้าเป็นร้านข า ยของชำที่มีรายได้ทางเดียว หรือ มีเงินหมุนไม่พอก็อาจต้องปิดกิจการลงได้เช่นกัน

7 ร้านเสริมสวย

ในยุคก่อนร้านเสริมสวยได้รับความนิยมมากกว่า ในยุคนี้ เพราะข้าวของอุปกรณ์เสริมความงามต่างๆมีร า ค าไม่แพง ทำให้หล า ยคนนิยมซื้ อมาทำเองกัน มากกว่าที่จะเดินเข้าร้านเสริมสวยแล้ว

8 อินเตอร์เน็ตคาเฟ่

เป็นธุรกิจที่เคยได้รับความนิยมมาก ก่อนที่สมาร์ทโฟนจะเข้ามามี บ ท บ า ท ทั้งหมดแบบรวบยอ ด ทั้งการเ ล่ น เ ก ม ส์ การดูหนังฟังเพลง รวมทั้งร า ค า คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตก็ถูกลงมาก ทำให้ทุกบ้านต่างก็มีคอมพิวเตอร์ใช้เองกันหมด อ ย่ างน้อยบ้านละหนึ่งเครื่อง ธุรกิจร้านเ ก ม ส์ อ อ น ไ ล น์จึง ค่อยๆห า ยไปจากสังคม แม้จะยังมีให้เห็นอยู่บ้าง แต่ด้วยค่าใช้จ่าย ค่าจ้างพนักงานที่ต้องอยู่เฝ้าร้านตลอ ด 24 ชั่ วโมง ก็ทำให้สร้างกำไรได้น้อยจนถึงขั้นข า ดทุน

9 ร้านถ่ายรูป

อีกหนึ่งธุรกิจที่เคยเฟื่องฟูในสมัยก่อน แต่เมื่อเวลาผ่ านไป เรามาถึงยุคที่การถ่ายรูป อัดรูป พิมพ์ภาพ สามารถทำได้เองหมดทุกขั้นตอน ทั้งการถ่าย รูปติดบั ต ร การใส่กรอบรู ป ก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ร้านถ่ายรูปแบบเก่า หากไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย ก็จะทำให้รายได้ที่เคยมี ลดน้อยลงไปอย่ างมากมายเลยทีเดียว


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น