6 เรื่องที่คนเป็นพ่อแม่ไม่ควรทำกับลูก

6 เรื่องที่คนเป็นพ่อแม่ไม่ควรทำกับลูก

อย ากเห็นลูกโตมาได้ดี เป็นต ามที่พ่อแม่ต้องการแต่รู้หรือไม่ว่าการกระทำบางอ ย่ างนั้นพ่อแม่กำลังทำร้ า ยลูกในทางอ้อมอยู่ โดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งพ่อแม่หล า ยๆคน มักจะเป็นกว่าจะรู้ตัวก็ได้ทำร้ า ยลูกไปแล้ว ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูกันว่ามีเรื่องไหนบ้างที่พ่อแม่ทำแล้วเป็นการทำร้ า ยลูก

1. คำเปรียบเทียบ

ด้วยเจตนาให้ลูกแก้ไข ปรับปรุง ชี้ถึงข้ อด้อยคอยเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ ซึ่งไม่ก่อประโยชน์อะไรเลย เ พ ร า ะเป็นการทำล า ยความเชื่อมั่น ความกระตือรือร้น ทำให้เขาคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่า เ พ ร า ะพ่อแม่รักคนอื่น มากกว่า

ข้ อคิด ในโลกนี้มีสองด้านเสมอ ฉะนั้น เราต้องมองเห็นคุณค่าในตัวลูก ยอมรับในความแตกต่าง หากจะเปรียบเทียบ ให้เขาเปรียบเทียบกับตัวเองดีกว่า เพื่อให้เกิดแ ร งบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาตัวเอง

2. คำพูดว่า อย่ า

เมื่อถึงวัยที่เขาเดินได้ พูดได้ เขาก็อย ากทำอะไรได้เองอย่ างอิสระ อย ากทำต ามความคิดตัวเอง แต่พอได้ยินคำว่า อย่ า ของผู้ใหญ่ จึงเป็นเหมือนเ สี ยงกระตุ้นสัญชาตญาณ ให้เกิดการต่อต้าน ไม่ทำต าม และทำให้เรารู้สึกว่า ลูกต่อต้านคำสั่งพ่อแม่

ข้ อคิด หลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนประโยคคำว่า อย่ า เป็นถ้อยคำที่บอ กเขาตรง ๆ ว่า อย ากให้เขาทำอะไร เช่น แทนที่จะบอ กว่า อย่ าตีน้องสิ ให้ลองพูดว่า ลูบหัวน้องเบาๆ นะ, หรือแทนที่จะพูดว่า อย่ าปีนหน้าต่าง ให้ลองบอ กว่า มาเล่นใกล้ ๆ แม่ ตรงนี้กว้างกว่านะ

3. คำขู่เข็ญ และคาดหวัง

หากพ่อแม่ตั้งเป้าหมาย เขี่ยวเข็ญ คาดหวังให้ลูกทำอะไรมากเกินไป เขาจะรู้สึกว่าถูกบังคับ ว่าเขาต้องทำให้สำเร็จ เกิดความกังวล กลัวการพ่ายแพ้ จนในที่สุดเป็นคนปิดตัวเอง ไม่กล้าที่จะพิสูจน์ตัวเองหรือทำอะไร

ข้ อคิด เราควรเชื่อใจ ยอมรับในตัวตนของลูก และช่วยให้เขาเป็นตัวของตัวเอง ทำในสิ่งที่เขาอย ากทำต ามสมควร แล้วเขาจะให้การยอมรับและให้ความร่วมมือ ยินดีที่จะทำในสิ่งที่เราเสนอให้ทำอย่ างเต็มใจ

4. คำพูดต่อว่า ต่อหน้าคนอื่น

ช่วงปีที่ 3 ของชีวิต คือช่วงเรียนรู้สังคม เ ด็ ก ๆ จะพย าย ามสร้างภาพลักษณ์ตัวเอง เพื่อเป็นที่ยอมรับ ทำให้บางครั้งอาจทำผิ ดไปแบบไม่ตั้งใจ ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนควรทำ ไม่ควรทำ และเมื่อถูกต่อว่าต่อหน้าคนอื่น จึงเท่ากับเป็นการทำร้ ายจิตใจ และทำล า ยความพย าย ามที่เขาสร้างมา

ข้ อคิด การต่อว่าลูก ไม่ได้ทำให้เขาทำตัวดีหรือเข้าใจอะไรได้มากขึ้น แต่ทำให้เขาไม่เชื่อใจเรา การชี้แนะลูกด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยน ด้วยความรัก คือวิ ธีที่ดีที่จะช่วยให้ลูกเปิดใจรับฟังเ สี ยงพ่อแม่ และยอมรับข้ อเ สี ยของเขาเองด้วย

5. คำข่มขู่ของพ่อแม่

เวลาที่ลูกดื้อหรือไม่เชื่อฟัง พ่อแม่หล า ยคนใช้วิ ธีข่มขู่ เช่น ถ้าไม่ยอมกินข้าว จะเรียกตำรวจมาจับ ซึ่งมักจะได้ผล ที่จริงเขาแยกไม่ได้ว่า สิ่งที่ผู้ใหญ่พูดเป็นคำเกินจริง เ พ ร า ะรู้สึกว่า พ่อแม่คือคนใกล้ชิดที่สุดที่เขาไว้วางใจได้ ซึ่งการข่มขู่ลูก (เป็นประจำ) อาจทำให้เขารู้สึกกลัว รู้สึกได้ถึงความไม่ปลอ ดภั ย ไม่ไว้วางใจ

ข้ อคิด เมื่อเราใช้คำพูดเกินจริงบอ กเขา เพื่อให้เขาทำต ามคำสั่งสอน อาจได้ผลเพียงระยะหนึ่ง แต่เมื่อเขาโตขึ้น แยกแยะเรื่องราว วิเคราะห์ความจริงได้ เขาอาจต่อต้าน และไม่เชื่อฟังคำพูดของเรา

6. คำพูดที่ออ กมาด้วยอารมณ์

เวลาเห็นลูกทำผิ ดหรือทำไม่ได้ต ามที่เราสอน แล้วเรามักหงุดหงิด หัวเ สี ย ดุว่าด้วยอารมณ์ รู้ไหมคะว่าคำพูดเหล่านั้นจะค่อย ๆ บั่นทอนความมั่นใจและการเห็นคุณค่าในตัวเองของลูกได้

ข้ อคิด เป็นไปไม่ได้ที่ลูกจะเชื่อทุกคำพูดของเราในทุกเรื่องโดยไม่มีความคิดเห็นของตัวเอง ดังนั้น หากมีอะไรไม่ได้ดั่งใจเรา ให้พย าย ามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้เ สี ยก่อน ใจเย็น ๆ ค่อย ๆ หาสาเหตุและแก้ไขปัญหา ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อ กันจะดีกว่า


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น