10 นิสัยสร้างตัวเองเป็นผู้หญิงหาเงินเก่ง เลี้ยงครอบครัวได้

10 นิสัยสร้างตัวเองเป็นผู้หญิงหาเงินเก่ง เลี้ยงครอบครัวได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่หาเงินเก่ง และสามารถเลี้ยงดูแลครอบครัวได้ กับบทความ 10 นิสัยสร้างตัวเองเป็นผู้หญิงหาเงินเก่ง เลี้ยงครอบครัวได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อชีวิตที่ไม่ลำบากในอนาคต

1 พวกเธอส่ งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น

กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่ การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่ งเสริมซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือ กัน แ บ่ ง ปั นความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น มาคนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมักจะเป็นคนที่ ให้มากกว่ารับและมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ ทิ่ ม แ ท ง ว่า ร้ า ย คนอื่นคนเหล่านี้จะเป็นพวก ที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ย าว เฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

2 พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง

แต่ ไ ส้ แห้งไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น นอ กจากนี้นำเงินไปลงทุนเพื่อให้งอ กเงยบางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริมซื้ อข ายของ อ อ น ไ ล น์ นอ กจากนี้ยังใช้เงินเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย าม อ ดกลั้นอ ดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเงินไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยว ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

3 พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ คนที่เก่ง และสตรอง

จะไม่ยอมใช้ ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะ พย าย าม ทำทุกๆอย่ างเท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ช ายทำอย่ างไร ผู้หญิงก็ทำอย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ช ายมากกว่าลูกน้องผู้ช ายเสียอีกพวกเธอ มักแสดงความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญช าแสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

4 พวกเธอมีความมั่นใจสูง ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ

และประสบความสำเร็จ ล้วน มีสิ่งหนึ่ง ที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ การแสดงออ กทั้งทางกริย าท่าทางล้วนเด่นชัด ว่าพวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

5 พวกเธอพัฒนาความสามารถ ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้ง เหนือ กว่าเสียอีกทำเอาผู้ช ายต้องอาย ม้วนกันเป็นแถวแต่ ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง จะมีจุดเด่นหรือ ความสามารถไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าต าสวยเพียงอย่ างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

6 พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า การบริหารเวลาที่ดีที่สุด

คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง เหมือนสมัยก่อนแต่อย่ างใดผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้า อย่ างน้อยหนึ่งวันและมีเป้าหมายระยะย าว รายวัน ไปจนถึงรายปีว่าจะต้องพย าย าม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเสียเวลไปกับ เ ฟ ซ บุ๊ ค หรือมัวนั่งแชท ไ ล น์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัวหรือไปทำอย่ างอื่นที่มีประโยชน์

7 พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว ต่อจากหัวข้อที่ผ่าน มา

ผู้หญิงที่เก่ง อย่ าง เชอริล แ ซ น เ บิ ร์ ก ซีโอโอของ เ ฟ ซ บุ๊ ค เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่ างมากมาย ถึงแม้จะพย าย าม ทำงานอย่ างหนัก และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย าม จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงานและครอบครัวอย่ างไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

8 พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ช าย

ไม่จำเป็นจะต้องสวย เลิศเลอ ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดีและเชื่อว่า ‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคน มาชอบเอง’ ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ช าย ต ามหาความรักจนเกินงาม

เพราะนอ กจากจะทำให้ดู แ ย่ แล้ว ยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถไม่ได้สวย แบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง เย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเองครับ

9 พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน

และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมาย ไปในตัวผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่น อย่ างไรก็ต ามคำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำอ ดหลับอ ดนอน เพื่อแสดงออ กว่าตัวเองทำงานหนักแต่พวกเธอ จะทำงานอย่ างช าญฉลาดมีไหวพริบ รู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับทำอย่ างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ต ามที่ต้องการ

10 พวกเธอมีความเป็นผู้นำ การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

จำเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องฝึกฝน ทักษะความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากข า ดไปแล้วก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผล ดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ช ายยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำให้พวกเข า ยอมรับบางครั้ง อาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้า ที่เป็นผู้ช ายเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูงไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่ างแน่นอน

สรุป

ตลอ ดหล า ยปีที่ผ่าน มาผมมีโอกาสได้เจอ ผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จมากมายหล า ยคน น่าแปลกใจที่พวกเธอล้วน มีอุปนิสัยคล้ายกันอย่ างบังเอิญส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเองมีความสามารถที่โดดเด่นรู้จักการบริหารคน และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรัก จนไม่เป็นอันทำมาหากิน

ให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน เติบโตในหน้าที่การงานดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้อย่ างน้อยก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ เหมือนอย่ างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ ขอเพียงแค่ลงมือทำอย่ างจริงจัง คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า… ผู้หญิงเก่งและสตรองเป็นผู้นำได้อย่ างแน่นอนครับผม


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น