ทำให้การออมเ งิ นเป็นเรื่องง่าย สนุกด้วยเ ค ล็ ด ลั บง่ายๆ

ทำให้การออมเ งิ นเป็นเรื่องง่าย สนุกด้วยเ ค ล็ ด ลั บง่ายๆ

ใครๆก็พูดเป็นเ สี ยงเดียวกันหมดว่าการออมเ งิ นนั้นเป็นเรื่องที่ย าก ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้แล้วด้วยยิ่งย ากไปกันใหญ่ เราเลยมีแนวคิดดีๆในการออมเ งิ น มาฝากกัน ที่สามารถทำให้เรานั้นเก็บเ งิ นได้และสนุกไปกับการเก็บออมเ งิ น จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลย

เวลาฟังสัมมนา เกี่ยวกับการวางแผนการเงิ น มักจะได้วิ ธีเก็บเ งิน เก็บทอง ในรูปแบบต่างๆ แต่มีบางครั้งที่ทำต ามได้ไม่เต็มที่ ด้วยเหตุผลต่างๆนานา เช่น เป็นวิ ธีตึงจนเกินไป หรือไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนนั้นๆ อาจทำให้เกิดความล้มเหลวในระหว่างทาง สุดท้ายเลิกเก็บออมเ งินไปเลย อ ย่ าพึ่งท้อแท้ เ พ ร า ะยังมีอีกหล า ยวิ ธี ที่ทำให้การวางแผน

การเงิ นประสบความสำเร็จ จน มีเ งิน มีทองไว้ใช้จ่ายแบบไม่ข า ดตกบกพร่องไปตลอ ดชีวิต โดยวิ ธีเก็บเงิ น เก็บทอง ที่จะนำเสนอนี้ นอ กจากมีความสนุกสนาน หรือบางคน อาจอุทานออ กมาว่า ทำไปได้ ยังมีความท้าทาย ติดปล า ยนวมอีกด้วย เมื่อ การวางแผนการเ งิน มีความชิลทำให้ไม่รู้สึก ถึงความอึดอัด มีลำบากย ากเข็ญ

หรือทำแบบขอไปทีเลย กล า ยเป็นว่าได้ผลชนิดที่เจ้าตัวแทบไม่รู้สึกเลย ว่ากำลังทำอะไรอยู่ที่สำคัญ ไม่รู้ตัวว่ากำลังมี วินัยกับเรื่องเ งินๆทองๆ 30วัน 627 บ า ท เหมาะกับมือใหม่หัดออมเงิ น เงิ นเดือนยังไม่มาก หรือยังมีภาระค่าใช้จ่ายสูง วิ ธีการคือในแต่ละเดือน ให้ออมเ งินลดลงวันละบ า ท เช่น วันที่ 1 ออม 30 บ า ท

วันที่ 2 ออม 29 บ า ท วันที่ 3 ออม 28 บ า ท วันที่ 4 ออม 27 บ า ท แล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนวันที่30 ออม 1 บ า ท เหตุผลที่ให้ทำแบบนี้ เ พ ร า ะว่าช่วงต้นเดือน ยังมีเงิ นเหลือในบัญชี จึงมีกำลังและเต็มใจ แบ่งมาเก็บออม และถ้าทำแบบนี้ในแต่ละเดือน จะมีเ งินเก็บ 627 บ า ท ปีละ 7,524 บ า ท

ถึงแม้จะดูไม่มากแต่ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย 7 วัน 140 บ า ท เหมาะกับมือใหม่หัดออม เช่นเดียวกัน และเบี้ยน้อยหอยน้อย วิ ธีการแสนง่ายดาย ด้วยการเก็บเงิ นเป็นร า ยสัปดาห์ เริ่มจากวันอาทิตย์เก็บ 5 บ า ท จันทร์เก็บ 10 บ า ท อังคารเก็บ 15 บ า ท พุธ เก็บ 20 บ า ท พฤหัสบดีเก็บ 25 บ า ท ศุกร์เก็บ 30 บ า ท

และเสาร์เก็บ 35 บ า ท (มีเงิ นเก็บทั้งสิ้น140บ า ท) พอขึ้นสัปดาห์ใหม่ ก็เก็บเงิ นแบบเดิม สัปดาห์ถัดไป ก็ทำแบบเดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ถึงแม้แต่ละเดือน จะมีเงิ น เก็บไม่กี่ร้อยบ า ท แต่สิ่งที่ได้และสำคัญต่อแผนการใหญ่ ด้านการวางแผนการเ งิน ในอนาคตก็คือระเบียบวินัย 12 เดือน 45,000 บ า ท เหมาะกับใครที่ต้องการท้าทายตัวเอง วิ ธีการคือออมเงิ นทุกเดือน

แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น มกราคมเก็บ 1,000 บ า ท กุมภาพันธ์เก็บ 1,500 บ า ท มีนาคมเก็บ 2,000 บ า ทเมษายนเก็บ 2,500 บ า ท นั่นคือเก็บเงิ นเพิ่มเดือนละ 500 บ า ท จนถึงธันวาคมที่เก็บ 6,500 บ า ทซึ่งหากทำแบบนี้ ภายใน 1 ปี จะมีเงิ นเก็บทั้งสิ้น 45,000 บ า ท ปีถัดไปเจ้านายใจดีเพิ่มเ งินเดือนให้ ก็อาจจะเริ่มต้นเก็บเงิ นเดือน มกราคมเป็น 1,500 บ า ท

กุมภาพันธ์เก็บ 2,000 บ า ท(เก็บเงิ นเพิ่มเดือนละ500บ า ท) จนถึงธันวาคมที่เก็บ 7,000 บ า ท หากทำแบบนี้ในปีนั้น จะมีเงิ นเก็บทั้งสิ้น 51,000 บ า ท แค่สองปี ก็มีเงิ นเก็บ 96,000 บ า ท ทำให้หัวใจพองโต และอย ากจะเก็บเงิ นต่อไปเรื่อยๆ และปีที่สาม เริ่มต้นที่ 2,000 บ า ท และปีถัดๆไป ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ เพียงแค่เพิ่มจำนวนเงิ น ถ้าทำได้ 10 ปี ต่อเนื่อง

ไม่อย ากคิดเลยว่า จะมีเงิ นเก็บมากแค่ไหน และยิ่งรู้จักนำไปลงทุน สร้างผลตอบแทน ให้ได้สม่ำเสมอเ งินจะยิ่งงอ กเงยขึ้นเรื่อยๆ 6 เดือน 10,300 บ า ท เป็นความสนุกสนาน แถมเกิดการเรียนรู้เรื่องเป้าหมายด้วย วิ ธีการคือ มกราคมเก็บ 1,000 บ า ท กุมภาพันธ์ เก็บ 2,000 บ า ท พอถึงเดือน มีนาคม

ต้องเก็บเ งินให้ได้เท่ากับ หรือมากกว่าเดือน มกราคม สมมติว่าเก็บ 1,200 บ า ท ถึงเดือนเมษายนยิ่งสนุกและท้าทาย เ พ ร า ะต้องเก็บให้ได้เท่ากับหรือมากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ สมมติว่าเก็บ 2,300 บ า ท มาถึงเดือนพฤษภาคม ก็ต้องเก็บให้ได้เท่ากับ หรือมากกว่าเดือน มีนาคม สมมติเก็บ 1,300 บ า ท และเดือน มิถุนายน

ต้องเก็บให้ได้เท่ากับหรือมากกว่า เดือนเมษายนสมมติเก็บ 2,500 บ า ท ถ้าทำได้แค่ครึ่งปีแรก จะมีเงิ นเก็บ 10,300 บ า ท เช่นเดียวกัน พอครึ่งปีหลัง กรกฎาคม–ธันวาคม ก็ใช้วิ ธีเดิม สรุปแล้วปีนั้น มีเงิ นเก็บทั้งสิ้น 20,600บ า ท และจะเพิ่มความสนุกสนาน มากขึ้ นกับวิ ธีนี้ แนะนำให้ทำเป็นต ารางในสมุดเก็บเงิ นเพิ่ม

วันละบ า ทปีเดียวทะลุครึ่งแสน ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเมื่อเก็บเงิ นเพิ่มวันละบ า ท เก็บไปเรื่อยๆห้ามหยุด แม้แต่วันเดียว พอถึงวันสุดท้ายของปี ก็เปิดกระปุกดูเ งิน เก็บกล า ยเป็น 66,795 บ า ทถ้าทำอ ย่ างนี้ไปทุกปีๆ แล้วนำเงิ นเก็บทั้งหมด ไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจาก 1 บ า ทจะกล า ยเป็นหลักล้านบ า ทภายในไม่กี่ปี

เทคนิคของการเก็บเงิ นเพิ่มวันละบ า ทง่ายเหมือนปอ กกล้วยเข้าปาก วิ ธีการคือตกเย็นหลังกลับจากออฟฟิศ ให้นำเงิ น 30 บ า ทไปหยอ ดกระปุก สิ้นเดือนจะได้ 900 บ า ท สิ้นปีได้ 10,800บ า ท และเพื่อให้การออมเ งินสนุกสนานขึ้น อาจจะมองว่า 900 บ า ทเป็นตัวเลขไม่สวย

ถ้าเป็นเช่นนั้นตอนสิ้นเดือนลองเติมอีก 100 บ า ท ก็จะมีเงิ นเก็บ 1,000 บ า ท ต่อเดือน สิ้นปีเบาะๆก็ 12,000 บ า ท เปลี่ยนเศษเ งินเป็นเ งินหมื่น เงิ นแสน ตื่นเต้น ไม่แพ้วิ ธีอื่นๆ นั่นคือหักเศษเ งินเดือน โดยเมื่อเ งินเดือนเข้ามาในบัญชี อ ย่ าพึ่งใช้ แต่ให้ดูว่า มียอ ดเท่าไหร่สมมติว่าอยู่ที่ 28,860 บ า ท ก็ให้นำไปหยอ ดกระปุกทันที 860 บ า ท

ถ้าทำแบบนี้ทุกๆเดือน คิดดูว่าสิ้นปี จะมีเงิ นเก็บเท่าไหร่มาถึงตรงนี้ หล า ยๆคน อาจจะมีคำถามว่า จะเลือ กใช้วิ ธีไหนคำตอบคือ เอาที่สบายใจ เ พ ร า ะการออมเ งิน หรือ การลงทุนเป็นเรื่องส่วนตัวขึ้นอยู่กับความชอบความพอใจ หรือ กำลังของแต่ละคน อย ากจะบอ กว่าการออมเงิ น ถ้าทำให้เป็นเรื่องสนุกเหมือนกำลังดูคอนเสิร์ต

ศิลปินที่ชื่นชอบดูละครหลังข่าว หรือ ดูทีมฟุตบอลในดวงใจแข่งขัน รับรองจะไม่รู้สึก ว่าเป็นภาระของชีวิตอะไรเลย เผลอๆพอออมเงิ นไปสักพัก แล้วมองว่าเก็บได้น้อยเกินไป อาจมีพลังบางอ ย่ างที่ทำให้ต้องการหยอ ดกระปุกเพิ่มก็เป็นได้


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น